Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Baranovych Lazar

(1620 – 1693)

Article in Wikipedia:

Also look at:

Geographical objects (2): Chernigiv, Chernigiv diocese

Works (1 – 6 / 6)

Biography (56)

List sorting: author, title, A – Z

[Baranovych L.] [Листи Лазаря Барановича]. – ЧГВ, 1858 г., №№ 25 – 27, 35 – 39.

[Baranovych L.] Z pism Łazara Baranowicza archiepiskopa czernihowskiego. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 627 – 633.

[Baranovych L.] Письма Лазаря Барановича к царевне Софье Алексеевне. – ЧГВ, 1854 г., № 49, с. 322 – 323.

[Baranovych L.] Письма Лазаря Барановича. – ЧЕИ, 1861 г., № 1, с. 1 – 17; 1861 г., № 2, с. 110 – 116; 1861 г., № 3, с. 152 – 156; 1861 г., № 4, с. 228 – 232; 1861 г., № 10, с. 488 – 495; 1861 г., № 11, с. 534 – 544; 1861 г., № 12, с. 589 – 597;