Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Волынское воеводство

Смотрите также:

Географические объекты (20)

Предмет: Воеводства Речи Посполитой

Библиографические записи (1 – 10 / 16)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Афтанази Р.] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław: 1993, t. 2 = 472 s.; 1993, t. 4 = 547 s.; 1994, t. 5 = 697 s.; 1995, t. 6 = 437 s.; t. 7 = 894 s.; 1996, t. 8 = 453 s.; t. 9 = 444 s.; t. 10 = 573 s.; 1997, t. 11 = 804 s.

[Афтанази Р.] Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa: 1986, t. 1; 1988, t. 5a = 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a = 696 s.; t. 7b = 431 s.; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.; t. 9b = 296 s.; t. 10a = 518 s.; t. 10b = 311 s.; 1993, t. 11a = 717 s.

[Балинский М.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Галецкий О.] Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w r.1569. – Kraków: 1915. – 246 s.

[Довбищенко М. В.] Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI - перша половина XVII ст.). – К.: Сергійчук М. І., 2008 р. — 882 с.

[Ивановский Е.] Rozmowy o Polskiej Koronie. – Kraków: 1873, t. 1.

[Липинский В. К.] Artykuły województw kijowskiego i wołyńskiego pod Sandomierzem uchwalone r.1606. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 78 – 80.

(1)