Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Умань

Смотрите также:

Географические объекты (2): Киевская губерния, Черкасская область

Предмет: Города Украины

Библиографические записи (1 – 10 / 102)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Описание церквей и духовенства 1775 г.] – КЕВ, 1893 г., № 17, с. 464 – ; 1893 г., № 18, с. 478 – ; 1893 г., № 21, с. 581 – ; 1893 г., № 22, с. 636 – ; 1894 г., № 2, с. 30 – ; 1894 г., № 3, с. 52 – ; 1894 г., № 4, с. 84 – ; 1894 г., № 5, с. 115 – .

Kwiatkiewicz J. List do Potockiego wojewody kijowskiego o rzezi humańskiej 20.06.1768 r. – Ateneum, 1841, № 4, s. 71 – 73.

Opis krótki rzezi w mieście Humaniu od czerni ukraińskiej: z akt klasztoru ks.bazylianów. – Tygodnik literacki, 1838, t. 1, s. 293 – 295; 299 – 302; 309 – 310.

Opisanie klęski humańskiej i calej Ukrainy. – Przyjaciól ludu (Leszno), 1843, t. 1, № 1, s. 37 – 39, 48.

Cz. J. Żofijówki piękna pani. – Kraj. Dział ilustrowany, 1900, t. 19, № 7, s. 98 – 101.

Гуманська округа. – Хк.: Київдрук, 1926 р. – 8, 55 с.

(1)