Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

PWN

Полное название: Polskie wydawnuctwo naukowe

Библиографические записи (1 – 10 / 21)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Абрагамович З.] Historia Chana Islam Gereja_3. – Warszawa: PWN, 1971.

[Алеппский П.] Ukraina w połowie 17 wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Ałeppo. – Warszawa: PWN, 1986. – 118 s.

[Арнольд С.] Polska szlachecka wobec walki narodowo-wyzwoleńczej ludu ukraińskiego w wieku 17. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 7 – 23.

[Беньковский В.] Bibliografia historyi polskiej. – Warszawa: PWN, 1965, t. 1, № 1 = 19, 759 s.; № 2 = 65, 399 s; № 3 = 65, 269 s.

[Ваврикова М.] Z dziejów walki narodu ukraińskiego z ekspansją Polski w 2 p.17 w. i 1 ćwierćwieczu 18 w. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 103 – 130.

[Гонсиоровский А.] Itinerarium króla Władysława Jagiełły: 1386 – 1434. – Warszawa: PWN, 1972. – 127 s.

[Гурка О.] Bohdan Chmielnicki – jego historicy, postać i dzieło. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 65 – 102.

[Зайончковский А.] La chronicle des Steppes Kiptchak (Tevarih-i Dest-i Qipcaq) du 17 siécle: edition critique. – Warszawa: PWN, 1966. – 180 s.

(1)