Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Slovakia

Also look at:

Geographical objects (19)

Bibliographical records (11 – 20 / 51)

List sorting: author, title, A – Z

[Fricky A.] Ikony z východného Slovenská. – Košice: 1971.

[Gadzhega V.] Додатки до історії русинів і руських церквей у бувшій жупі Земплинській: студії історично-архівні. – Науковий збірник товариства «Просвіта» (Ужгород), 1931 р., т. 7, с. 1 – 167; 1932 р., т. 9, с. 1 – 67; 1934 р., т. 10, с. 17 – 120; 1935 р., т. 11, с. 17 – 129; 1937 р., т. 12, с. 37 – 83.

[Gajdaj M. M.] Визвольні рухи в Моравії і Словаччині у поетичній творчості народу. – «Визвольний рух слов’ян у народній пісенній творчості 17 – 19 ст.», К., Наукова думка, 1971 р., с. 142 – 200.

[Ghreshlyk V.] Декілька спостережень до публікацій про пам’ятки іконопису на східній Словаччині 16 – 18 ст. – Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, 1988 р., т. 15, № 1, с. 211 – 218.

[Ghreshlyk V.] Зображення проти слова. – ПУ, 1994 р., № 1-2, с. 120 – 123.

[Gusek J.] Národopisná hranica mezi slováky a karpatorusy. – Bratislava: 1925.

(2)