Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ukrainian onomastics

Bibliographical records (1 – 10 / 127)

List sorting: author, title, A – Z

[Abramovych Z.] Imiona chrzestne szlachty drohiczyńskiej w 16 w. – Białostocczyzna, 1997, № 1, s. 33 – 39.

[Abramovych Z.] Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia. – Acta pol.-ruthenica, 1996, t. 1, s. 317 – 323.

[Achkinazi V. M.] Имена крымчаков. – «Проблемы истории Крыма», Симферополь, 1991 г., т. 1, с. 9 – 10.

[Ashytok N.] Про походження прізвищ дрогобичан. – ДКЗ, 1997 р., т. 2, с. 172 – 177.

[Augustyn M.] Nazewnictwo wsi Ustrzyki Górne. – Materiały Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku, 1996, № 33, s. 81 – 113.

[Bagalij D. I.] Перші поселенці м.Харкова: матеріал для ономастики. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1930 р., т. 10, с. 49 – 54.

[Baran O.] Names in ukrainian-hungarian borderland. – «Proceedings of the 17 international congress of onomastic sciences», Helsinki, 1990, v. 1, p. 175 – 180.

(1)