Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ukrainian language

Also look at:

Subject: Dictionaries

Bibliographical records (21 – 30 / 41)

List sorting: author, title, A – Z

[Kundrat A.] Народні метроніми [= назви одиниць виміру] українців східної Словаччини. – Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, 1988 р., т. 13, с. 393 – 473.

[Nykolskyj A. A.] О языке Ипатьевской летописи. – Русский филологический вестник (Варшава), 1899 г., № 1-2, с. 238 – 275; № 3-4, с. 23 – 140.

[Ogijenko I. I.] Історія української літературної мови. – К. : Наша культура і наука, 2004 р. – 436 с.

[Peschak M. M.] Стиль ділових документів 14 ст.: структура тексту. – К.: Наукова думка, 1979 р. – 268 с.

[Peschak M. M.] Типи українських грамот 14 ст. та їх стилістичні особливості. – Мовознавство, 1970 р., № 6, с. 58 – 65.

[Petlychnyj I. Z.] Граматичні особливості мови літопису Самовидця. – Питання українського мовознавства, 1956 р., т. 1, с. 76 – 99.

[Poljuga L. M.] Роль М.Грушевського у розвитку української мови. – НЗ Тернопільського ПДІ, 1997 р., т. 5, с. 185 – 189.

[Poljuga L. M.] Українська національна мова в історичній концепції М.Грушевського. – «Михайло Грушевський і західна Україна», Льв., 1995 р., с. 221 – 223.

(3)