Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Studies of Kyiv Rus' sources

Also look at:

Subject: Source studies

Bibliographical records (11 – 20 / 41)

List sorting: author, title, A – Z

[Chugaev I. K.] Марія «Яневая» в Повісті временних літ. – Модернізація системи вищої освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту». – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – С. 331–333 (у друці) (0,2 друк.арк.).

[Chugaev I. K.] Сучасні методи вивчення пам’яток давньоруського літописання. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Історичні науки, № 10. – Чернігів, 2014. – Вип. 123. – С. 6–11.

[Chugaev I. K.] Чернігівське джерело літописної Повісті про вбивство киянами Ігоря Ольговича 1147 р. – Модернізація системи підготовки пенітенціарного персоналу. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С. 341–347 (0,35 друк.арк.) .

[Chugaev I. K.] Чернігівське літописання XI - XIII ст. – Чернігів, 2012. – 20 с.

[Chugaev I. K.] Чернігівське літописання в історичних дослідженнях кінця XVIII – початку ХХ ст. – Сіверщина в історії України. – К. – Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 78–81 (0,5 друк. арк.).

(2)