Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Political history

Also, labor, periodization which does not coincide with the periodization of the index.

Bibliographical records (1 – 10 / 107)

List sorting: author, title, A – Z

Дружба и братство украинского и русского народов. – К.: Наукова думка, 1982 г., т. 1 – 479 с.; т. 2 – 472 с.

Історія українського козацтва. – Т. 1: 2006. – 799, [30] с.: кольор. іл.; Т. 2. – 2007. – 723, [30] с.: кольор. іл.

Лицарі Дикого поля. – Х.: 2016 р. – 352 с.

[Aleksandrov D. N.] Русские княжества в 13 – 14 вв. – М.: 1997 г.

[Antoshyn M. S.] Взаимосвязи славянских и восточнороманских народностей в 5 – 15 вв. – НЗ Ужгородського університету, 1957 р., т. 28, с.

[Arnold S.] Polska szlachecka wobec walki narodowo-wyzwoleńczej ludu ukraińskiego w wieku 17. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 7 – 23.

(1)