Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. political history

Bibliographical records (41 – 50 / 237)

List sorting: author, title, A – Z

[Gorskyj A. A.] Между Римом и Каракорумом: Даниил Галицкий и Александр Невский. – «Страницы отечественной истории», М., 1993 г., с.

[Grekov I. B.] Восточная Европа и упадок Золотой Орды. – М.: Наука, 1975 г. – 519 с.

[Gresko S. P.] Історичне Поділля у взаєминах великого князівства Литовського і Золотої Орди: 40-90-ті рр. 14 ст. – Записки історичного факультету Одеського університету, 1996 р., т. 2, с. 3 – 6.

[Grushevskyj M. S.] З облоги Белза в 1352 р. – ЗНТШ, 1906 р., т. 73, с. 158 – 159.

[Gurka O.] Białogród i Kilija a wyprawa r.1497. – Sprawozdania towarzystwa nauk Warszawskiego, 1932, t. 25, s.

[Gurzhyckyj K.] Polącznie Rusi Czerwonej z Polską przez Kazimierza Wielkiego. – Lw.: 1889. – 112 s.

(5)