Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. economics, social strata

Bibliographical records (1 – 10 / 56)

List sorting: author, title, A – Z

[Charewiczowa Ł.] Handel Lwowa z Moldawią i Multanami w wiekach średnich. – KH, 1924, t. 38, s. 37 – 67.

[Charewiczowa Ł.] Handel średniowiecznego Lwowa. – Lw.: 1925. – 11, 156 s.

[Charewiczowa Ł.] Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i żydów we Lwowie 15 i 16 w. – KH, 1925, № 2, s. 193 – 227.

[Dzjubynskyj A.] Drogi handlowe polsko-tureckie w 16 st. – PH, 1965, t. 56, № 2, s. 232 – 259.

[Gilevych A.] Przyjęcie do prawa miejskiego we Lwowie w rr.1405 – 1604. – «Studia z historii spolecznej i gospodarczej, poświęczone prof.F.Bujakowi», Lw., 1931, s. 375 – 414.

[Grushevskyj M. S.] Жерела до історії України-Руси [3]. – Льв.: НТШ, 1900 р., т. 3 = 27, 585 с.

(1)