Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. economics, social strata

Bibliographical records (1 – 10 / 66)

List sorting: author, title, A – Z

[Antonovych V. B.] Архив юго-западной России [4-01]. – К.: ВКДА, 1867 г., ч. 4, т. 1 = 62, 455 с.

[Antonovych V. B.] Архив юго-западной России [5-01]. – К.: ВКДА, 1869 г., ч. 5, т. 1 = 94, 646 с.

[Borjak G. V.] Торгівельні шляхи на Волині в 1 пол. 16 ст. – МСВ, 1985 р., с. 168 – 172.

[Charewiczowa Ł.] Handel Lwowa z Moldawią i Multanami w wiekach średnich. – KH, 1924, t. 38, s. 37 – 67.

[Charewiczowa Ł.] Handel średniowiecznego Lwowa. – Lw.: 1925. – 11, 156 s.

[Charewiczowa Ł.] Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i żydów we Lwowie 15 i 16 w. – KH, 1925, № 2, s. 193 – 227.

[Dzjubynskyj A.] Drogi handlowe polsko-tureckie w 16 st. – PH, 1965, t. 56, № 2, s. 232 – 259.

(1)