Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Potockyj M.

Biography (1 – 5 / 5)

List sorting: author, title, A – Z

[Grejm M.] Portrety Michała Potockiego i króła Augusta_2 w Kamieńcu Podolskim. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1906, t. 5, № 4, s. 519 – 522.

[Mankovskyj T.] Rokokowe antepedia fundacji Mikołaja Potockiego. – Sprawozdania PAU, 1936, t. 41, № 2, s. 54 – 56.

[Pokotycka B. R.] Portrety Mikołaja Potockiego, starosty kaniowskiego. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 365 – 377.

[Shamrajeva A. M.] Палацовий ансамбль у Тульчині. – АСУ, 1996 р., т. 3, № 2, с. 138 – 150.

[Storozhenko I. S.] До історії битви під Жовтими Водами. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 33 – 34.