Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Potocka Sofija

Abstract (in Ukrainian):

(1760 – 1822 рр.)

Biography (1 – 4 / 4)

List sorting: author, title, A – Z

Cz. J. Żofijówki piękna pani. – Kraj. Dział ilustrowany, 1900, t. 19, № 7, s. 98 – 101.

[Lojek J.] Dzieje pięknej bitynki: opowieść o życiu Zofii Wittowej-Potockiej. – Warszawa: Alfa-Wero, 1995. – 443 s., 19 tabl.

[Nanijiv P. I.] Тричі продана: історичний роман. – К.: Український письменник, 1993 р. – 302 с.

[Rolle J. J.] Судьба красавицы: София Глявоне-Витте-Потоцкая. – КС, 1887 г., № 1, с. 99 – 138.