Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ostrozki (princely genus)

(2 half 14 cent. – 1654)

Biography (1 – 10 / 49)

List sorting: author, title, A – Z

Genealogia domu Ostrogskich. – Wilno: 1871.

І. Л. Князья Острожские. – Зоря галицька, 1850 г., №№ 21, 23.

[Bilous F. I.] Родина князей Острожских, защитителей юго-западной Руси. – Слово (Льв.), 1881 г., №№ 92 – 94, 97, 99, 104, 105, 123, 124, 127, 135, 136.

[Bykov N. P.] Князья Острожские и Волынь. – Пг.: тип.В.Т.Киршбаума, 1915 г. – 60 с.

[Dlugosh J.] Podział latifundium Ostrogskich w roku 1621. – Acta Universitatis Wratislaviensis, 1969, № 16, p. 3 – 15.

[Godovanjuk O. M.] Пам’ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі. – Острозька давнина (Львів), 1995 р., т. 1, с. 40 – 58.

[Goshko J. G.] Князі Острозькі на Сколівщині. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 239 – 245.

(1)