Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Łowmiański Henryk

(1898 – 1984)

Article in Wikipedia:

Works (1 – 10 / 15)

List sorting: author, title, A – Z

[Łowmiański H.] Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach 13 – 15. – PH, 1954, t. 45, s.

[Łowmiański H.] Geneza ziemi połockiej. – «Z polskich studiów sławistycznych. Historia», Warszawa, 1968, s.

[Łowmiański H.] O znaczeniu nazwy «Ruś» w w.10 – 14. – KH, 1957, t. 65, № 1, s. 84 – 101.

[Łowmiański H.] Popisy wojska wielkiego księstwa Litewskiego w 16 w. jako źródło do dziejów zaludnenia. – «Mediaevalia w 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego», Warszawa, 1960, s.

[Łowmiański H.] Rys historyczny województwa Nowogródskiego. – Wilno: 1935.

[Łowmiański H.] Studia nad dziejami Wielkiego księstwa Litewskiego. – Poznań: 1983. – 577 s.

[Łowmiański H.] Studia nad poczatkami społeczeństwa i państwa litewskiego. – Wilno: 1931, t. 1; 1932, t. 2.

[Łowmiański H.] Uwagi o genezie państwa litewskiego. – PH, 1961, t. 52, s. 127 – 146.

[Łowmiański H.] Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unii jagiełłońskiej. – «Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu litewskiego», Wilno, 1935, s. 287 – 296.

(1)