Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kachmarchyk Zdislav

Abstract (in Ukrainian):

((1911 – 1980) нл: Wąsicki J. – Czasopismo prawno-historycne, 1981, t. 33, № 2, s. 191 – 200.

Works (1 – 2 / 2)

List sorting: author, title, A – Z

[Kachmarchyk Z.] Kazimierz Wielki. – Warszawa: 1948.

[Kachmarchyk Z.] Monarhia Kazimierza Wielkiego. – Poznań: 1939, t. 1; Poznań: 1947, t. 2.