Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Javor Gzhegosh

Works (1 – 5 / 5)

List sorting: author, title, A – Z

[Javor G.] Etniczne oblicze osad prawa wołoskiego na przedpolu Karpat w Małopolsce i Rusi Czerwonej: 14 – 15 ww. – «Początki sąsiedstwa», Rzeszów, 1996, s. 301 – 306.

[Javor G.] Wołoskie wspólnoty terytorialne w średniowiecznej Polsce: wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi Czerwonej na przełomie 14 – 15 ww. – «Центральна і східна Європа в 15 – 18 ст.», Львів, 1998, с.

[Javor G.] Zasięg i character osadnictwa wołoskiego na Rusi Czerwonej w 14 – 16 ww. – МК, (2-й), 1994 р., сер. історія, т. 1, с. 34 – 36.