Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ivanek Myroslav

Works (1 – 2 / 2)

List sorting: author, title, A – Z

[Ivanek M.] Motyw śmierci w ukraińskiej poezij barokowej. – Przegląd humanistyczny, 1984, № 2, s. 95 – 111.

[Ivanek M.] O badaniu ukraińskiej literatury barokowej 17 – 18 ww. – Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, 1987, t. 14, s. 57 – 64.