Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Heck Korneli

(1860 – 1911)

Works (1 – 10 / 10)

List sorting: author, title, A – Z

[Heck K.] Pobyt Władysława IV we Lwowie w roku 1634 i Józefa Bartłomieja Zimorowicza «Vox leonis». – «Sprawozdanie dyrektora Lwowskiego gimnazium im. Franciska Józefa za rok szkolny 1887», s. 31 – 35.

[Heck K.] Szymon Szymonowicz (Simon Simonides), jego żywot i dzieła. – RAU, wydział filologiczny, 1901, t. 33, s. 188 – 345.

[Rudomych B.] Leo Leopoliensis, Principis in Palatinatu Russiae Urbis... – Zamość: in typ. Zamoscensi, 1651.