Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Halecki Oskar

(1891 – 1973)

Article in Wikipedia:

Works (1 – 10 / 19)

Biography (1)

List sorting: author, title, A – Z

[Halecki O.] Dzieje unii Jagiełłońskiej. – Kraków: 1919, t. 1; 1920, t. 2.

[Halecki O.] From Florence to Brest. – Sacrum Poloniae Milennium (Roma), 1956, v. 5, p. 9 – 444.

[Halecki O.] Geografja polityczna ziem ruskich Polski i Litwy: 1340 – 1569. – «Sprawozdania z posiedzeń Towarzysztwa naukowego Warszawskiego», Warszawa, 1917, s. 11 – 34.

[Halecki O.] Haleccy na Ukrainie. – MH, 1910, t. 3, №№ 8 – 12.

[Halecki O.] Isidor’s tradition. – AOSBM, 1963, v. 4, p. 27 – 43.

[Halecki O.] Jeszcze o nowych żródłach do dziejów unii Brzeskiej: ostatni apel Zygmunta_3 do ks.K.Ostrogskiego. – Sacrum Poloniae Milennium (Roma), 1957, v. 4, p. 117 – 140.

[Halecki O.] Koriatowicze i pródkowie Holszanskich i Czartoryskich. – MH, 1939, t. 18, s. 81 – 88.

[Halecki O.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

[Halecki O.] O pierwotnim herbie Wyhowskich. – MH, 1910, t. 3, № 6, s.

(1)