Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Andrusjak Mykola Grygorovych

(1902 – 1985)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Also look at:

Subject: Historians of Ukraine

Works (1 – 10 / 41)

Biography (2)

List sorting: author, title, A – Z

[Andrusjak M. G.] Historiografia ruska (ukraińska) w latach 1921 – 1930. – KH, 1934, t. 48, № 1, s. 57 – 64; № , s. 299 – 318.

[Andrusjak M. G.] Józef Szumlański, pierwszy biskup unicki lwowski: 1667 – 1708. – Lw.: 1934. – 212 s.

[Andrusjak M. G.] Lviv from its beginning to the 1772. – New York: 1962. – 397 p.

[Andrusjak M. G.] Prawosławie i unia w dziejach narodu ukraińskiego. – Biuletyn polsko-ukraiński, 1934, № 3, s.

[Andrusjak M. G.] Sprawa patriarchatu kijowskiego za Władysława_4. – «Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego», Lw., 1934, s. 269 – 285.

[Andrusjak M. G.] Боротьба за єпископську катедру. – ЗапЧСВВ, 1936 р., т. 6, № 1-2, с. 85 – 136.

[Andrusjak M. G.] Генеза східнослов’янських народів. – ЗапЧСВВ, 1954 р., т. 2, с.

[Andrusjak M. G.] Гетьман Мазепа як культурний діяч. – Праці українського наукового інституту (Варшава), 1939 р., т. 47, с. 69 – 87.

[Andrusjak M. G.] Греко-католицьке духовенство в українських національних змаганнях 18 – 19 ст. – «Календар українських вістей на 1962 р.», Едмонтон, 1962 р., с. 69 – 80.

(1)