Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Aleksandrovych Volodymyr Stepanovych

(1956 )

Abstract (in Ukrainian):

³䳿:

Also look at:

Subject: Art historians

Works (1 10 / 154)

List sorting: author, title, A Z

[Aleksandrovych V. S.] Andreas Stech malarzem króla Jana_3 Sobieskiego. Barok (Warszawa), 1997, 2, s. 45 54.

[Aleksandrovych V. S.] Augustyn Pensel lwowski malarz pochodzenia polskiego z 16 w. Przegląd wschodni, 1993, t. 2, 1, s. 11 32.

[Aleksandrovych V. S.] Cenne źródła do dziejów przemyskiego środowiska malarzy cechowych 16 i 17 w. Południowo-wschodni instytut naukowy w Przemyślu. Biuletin informacyjny, 1996, 2, s. 182 185.

[Aleksandrovych V. S.] Ikona karpacka. Sanok: 1998. 192 s., 203 il.

[Aleksandrovych V. S.] Kijevo kunigaiksčio Uladimiro Algirdaičio menine mecenatyste. Acta Academiae artium Vilnensis, 1998, t. 14, p. 30 33.

[Aleksandrovych V. S.] Malarze południowo-wschodnich terenów prawosławnej diecezji Przemyskiej w 2 p.16 w. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, Łańcut, 1999, s. 55 68.

[Aleksandrovych V. S.] Malarze w związkach artystycznych Przemyśla i ziemi przemyskiej 15 16 w. Przemyskie zapiski historyczne, 1999, t. 11, s. 105 121.

[Aleksandrovych V. S.] Martynas Altomonte lietuvoje ir nauja jo anktyvosios biografijos koncepcija. Acta Academiae artium Vilnensis, 1995, t. 5, p. 169 215.

[Aleksandrovych V. S.] Nieznany magnat w czerwonej szubie. Gdzie Wschód spotyka Zachód, Warszawa, 1993, s.

(1)