Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Vyslycja

Also look at:

Geographical object: Poland

Bibliographical records (1 – 1 / 1)

List sorting: author, title, A – Z

[Ruzhycka-Bryzek A.] Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kolegiacie wislickiej. – Folia historiae artium, 1965, t. 2, s. 47 – 82.