Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Vashychyn

Also look at:

Geographical object: Galychyna

Bibliographical records (1 – 1 / 1)

List sorting: author, title, A – Z

[Voljanskyj K. F.] Waszyczyn r.1401. Pietrasz starosta halicki rostrzyga spór o granice między Waskiem Moszenczycem a Konradem Woreniczem. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1857, t. 7, № 7, s. 28.