Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Tulchyn

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical objects (2): Bratslav regiment, Vinnytsa region

Bibliographical records (1 – 10 / 23)

List sorting: author, title, A – Z

Тульчинська округа. – Хк.: Харківдрук, 1926 р. – 8, 56 с.

[Bondar B.] Герботворення міста Тульчина. – НД, 1999 р., т. 8, с. 168 – 170.

[Gagenmejster V. M.] Тульчинщина, село Орлівка: вишивка низзю. – Кам’янець-Подільський: 1929 р. – 43 с.

[Giscova L. Z.] Тульчинська лінія Потоцьких. – Історія України, 1997 р., № 18, с.

[Jaroshevskyj T. S.] Jeszcze kilka słów o połacie w Tulczynie. – Rocznik muzeum narodowego w Warszawie, 1984, t. 28, s. 105 – 109.

[Jaroshevskyj T. S.] Materiały do dziejów pałacu Potockich w Tulczynie. – Rocznik muzeum narodowego w Warszawie, 1982, t. 26, s. 309 – 333.

[Jaroshevskyj T. S.] Pałac w Tulczynie i początki architektury klasycyzmu na Ukrainie. – Przegląd wschodni, 1991, t. 1, № 1, s. 83 – 111.

[Kozhushko L.] Давній Тульчин. – ПУ, 1970 р., № 4, с. 44 – 45.

(1)