Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pjatnychany

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical object: Lviv region

Bibliographical records (1 – 7 / 7)

List sorting: author, title, A – Z

Baszta w Pietniczanach. – Ziemia (Warszawa), 1912, t. 3, № 35, s. 566, il.

З глибини століть [башта в с.П’ятничани]. – Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, 1995 р., № 3, с. 31 – 33.

[Gustavych B.] Baszta Pietniczańska. – Przegląd archeologiczny (Lw.), 1888, № 4, s. 162 – 164.

[Malevska M. V.] Архитектурно-археологические исследования во Львовской обл. – «Археологические открытия 1980 г.», М., 1981 г., с. 277 – 278.

[Orda N.] Album widoków krajowych. – Warszawa: litografja M.Fajansa, 1875, t. 1 = 50 s.; 1876, t. 2 = s. 51 – 80; 1876, t. 3 = s. 81 – 110; 1880, t. 4 = s. 111 – 140; 1880, t. 6 = s. 171 – 200.