Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidgirci (Brody district)

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical object: Lviv region

Bibliographical records (1 – 10 / 57)

List sorting: author, title, A – Z

Pidhirci: Bauaufnahme der Schlosses. – Wien: 1999. – 57 S.

M. K. Zamek Podhorce. – Wanda, 1823, № 6, s. 61 – 65.

[Anchyc V. L.] Kaplica w Podhorcach. – TI, 1862, № 127, s. 86, il.

[Auer K.] Galicya w obrazach. – Lw.: P.Piller, 1840. – 73 s., 48 il. [№№ 1 – 10].

[Banja Z.] Pałac u Podhorcach. – Rocznik historii sztuki, 1981, t. 13, s. 90 – 170.

[Baronch S.] Monaster oo.bazylianów w Podhorcach. – Przegłąd bibliografizno-archeologiczny, 1881, т. 1, № 4, s. 188 – 197; № 5, s. 230 – 234.

[Chobit D. V.] Підгірці – історико-архітектурна перлина України. – Броди: Просвіта, 1998 р. – 63 с.

[Chobit D. V.] Підгірці. – ПУ, 1996 р., № 2, с. 18 – 25.

[Czołowski A.] [Nieznane szczegóły z przeszłości Podhorzec]. – SKB, 1906, t. 7, s. 303 – 304.

(1)