Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Education and science in Lviv

Also look at:

Subjects (4):

Bibliographical records (31 – 36 / 36)

List sorting: author, title, A – Z

[Roskau-Rydel I.] Rozwój szkolnictwa ludowego we Lwowie w latach 1772 – 1848. – «Austria – Polska: 1000 lat kontaktów», Kraków, 1997, s. 371 – 389.

[Visnevska G.] Wyrazy regionalne w pracach naukowych Jana Ursinusa (1562 – 1613), profesora lwowskiego i zamojskiego. – Język polski, 1993, t. 73, № 4-5, s. 246 – 252.

[Zagurskyj V.] O szkole grecko-słowiańskiej we Lwowie. – Muzeum czasopismo towarzystwa nauczyciel szkół wyźszych, 1893, № 9, s. 819 – 825; № 10-11, s. 935 – 940.

(4)