Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Education and science in Lviv

Also look at:

Subjects (4):

Bibliographical records (21 – 30 / 36)

List sorting: author, title, A – Z

[Mazepa L.] Szkolnictwo muzyczne Lwowa w okrecie austriackim: 1772 – 1918. – «Musica galiciana», Rzesów, 1997, t. 1, s. 81 – 102.

[Mazepa L.] Szkolnictwo muzyczne we Lwowie: 15 – 20 ww. – «Lwów: miasto, spoleczeństwo, kultura», Kraków, 1996, t. 1, s. 19 – 26.

[Mycko I. Z.] Львівські священики та вчителі останньої чверті 16 – 1 тр.17 ст. – «Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні», Льв., 1996 р., с. 12 – 23.

[Pedych V. P.] Історична школа М.Грушевського у Львові: 1894 – 1914 рр. – Івано-Франківськ: 1997 р. – 208 с.

[Pedych V. P.] Львівська історична школа М.Грушевського: 1894 – 1914 рр. – К.: автореф.к.і.н., 1996 р. – 23 с.

[Ptaśnik J.] Lwowiane w nacji polskiej w Padwie. – KH, 1923, t. 37, No. 3-4, s.

[Puxovskyj K.] Z dziejów jezuickiego Collegium Nobilium we Lwowie. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Gdańskiego, pedagogika, historia wychowania, 1992, № 21, s. 97 – 102.

[Rasevych V. V.] Еволюція поглядів Михайла Грушевського в перший рік після прибуття до Львова. – «Михайло Грушевський і львівська історична школа», Нью-Йорк, 1995 р., с. 107 – 113.

(3)