Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Lancut

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical object: Rus palatinate

Bibliographical records (1 – 10 / 13)

List sorting: author, title, A – Z

Katalog zabytków sztuki w Polsce. – Warszawa: 1960, t. 8, № 3;1967, t. 8, № 5 = 76 s.; 1964, t. 8, №№ 6, 8; 1967, t. 8, № 10 = 5, 52 s.; 1974, t. 8, № 11 = 16, 81 s.; 1976, t. 8, № 18 = 91 s.; 1974, t. 13, № 2 = 18, 120 s.; 1982, t.8, № 17.

[Baranovskyj J.] Zamek w Łańcucie – pojęcie rezydencji magnackiej w połowie 17 w. w Polsce. – «Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego», Łańcut, 1972, s.

[Bogdanovskyj J.] Obwarowania zamku łańcuckiego od końca 16 do połowy 17 w. – «Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego», Łańcut, 1972, s.

[Borch A.] Znaczenie Łańcuta w latach «potopu» (1655 – 1660). – Historia. Pismo młodych historików, 1997, t. 5, № 2, s. 211 – 228.

[Jager S.] Die doppelseitige Ikone der Verkündigung und Kreuzigung aus dem Ikonenmuseum Lańcut. – Bizantina e slavica cracoviensia, 1994, v. 2, p. 97 – 119.

[Motylevych J.] Lańcut w 14 – 18 w.: wybrane zagadnienia z dziejów miasta. – RP, 1992, t. 28, s. 155 – 184; 1994, t. 29-30, s. 169 – 188.

[Motylevych J.] Łańcut: studia i szkice z dziejów miasta. – Rzeszów: 1997. – 413 s.

[Nitkevych M.] W siedemnastowiecznym Lańcucie. – Lańcut: 1990.

[Pjureckyj J.] Zapiski z dziejów ogrodów małopolskich: ogrody w Krasiczynie, Pełkiniach, Zarzeczu i Łańcucie. – «Zabytkowe ogrody oraz problemy ich ochrony», Bolestraszyce, 1995, s. 23 – 35.

(1)