Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Historiography Kyiv

Bibliographical records (1 – 10 / 25)

List sorting: author, title, A – Z

[Apanovych O. M.] Комиссия истории Киева АН УССР. – «Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР», К., Наукова думка, 1984 г., с. 161 – 174.

[Barbashov O. I.] Летописные источники для истории Киева в средние века. – Библиограф, 1885 г., №№ 2 – 4.

[Borjak G. V.] Іноземні джерела про Київ 13 – с.17 ст. – УІЖ, 1981 р., № 12, с. 31 – 41.

[Bulgakov M. B.] Киевские месяцесловы кон. 18 в. как источник по историческому краеведению. – «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України», К., 1991 р., с. 352 – 353.

[Dobrovolskyj L. P.] В.Б.Антонович у працях про Київщину та Київ. – ЗапІФВ, 1929 р., т. 21-22, с. 7 – 28.

[Dobrovolskyj L. P.] В.С.Іконніков про Київ та місцеве минуле. – ЗапІФВ, 1929 р., т. 25, с.

[Dobrovolskyj L. P.] Київщина та Київ у працях М.С.Грушевського. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 1, с. 410 – 427.

[Giscova L. Z.] Архівні джерела ЦДІА УРСР з історії Києва. – АУ, 1982 р., № 2, с. 15 – 21.

[Grushevskyj O. S.] Із старих дослідів про Київ і Київщину. – «Київські збірники історії і археології, побуту і мистецтва», Київ, ВУАН, 1931 р., т. 1, 1931 р., с. 349 – 363.

[Ivakin G. Y.] Дослідник стародавнього міста [М.Ф.Берлінський]. – Київ, 1984 р., № 9, с. 163 – 168.

(1)