Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kyiv regiment

Also look at:

Geographical objects (15)

Subject: Regiments of Hetmanate

Bibliographical records (1 – 10 / 16)

List sorting: author, title, A – Z

[Andrijevskyj O. O.] Материалы по характеристике последних киевских сотников. – ЧИОНЛ, 1896 г., т. 10, отд. 3, с. 5 – 22.

[Andrijevskyj O. O.] Последние киевские сотники. – ЧИОНЛ, 1896 г., т. 10, отд. 2, с. 34 – 51.

[Bevzenko S. P.] З історії української антропономастики: на матеріалі реєстру Київського і Білоцерківського полків 1649 р. за публікацією О.М.Бодянського. – «Республіканська славістична міжвузівська конференція: ТД», Ужгород, 1962 р., с. 40 – 42.

[Bevzenko S. P.] Із спостережень над старокиївською антропонімією. – «Давньоруська ономастична спадщина в східнослов’янських мовах», К., Наукова думка, 1986 р., с. 20 – 26.

[Gurbyk A. O.] Київський полковник Антін Жданович. – УІЖ, 1998 р., № 4, с. 103 – 109.

[Ivanenko A. O.] Сотенна старшина Київського полку. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 8, с. 36 – 39.

[Kryvosheja V. V.] Реєстр полкової старшини Київського полку. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 9, с. 60 – 62.

[Lazarevskyj O. M.] Антон Танский, полковник киевский: 1712 – 1734 гг. – КС, 1894 г., № 4, с. 146 – 151.

[Lazarevskyj O. M.] Обозрение Румянцевской описи Малороссии. – Чн.: изд.губ.стат.комитета, 1866 г., т. 1 = 138 с.; т. 2 = с. 141 – 390; т. 3 =?

(1)