Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kyiv principality

Also look at:

Geographical objects (15)

Subject: Old Rus' principalities

Bibliographical records (1 – 10 / 27)

List sorting: author, title, A – Z

[Andrijashev O. M.] Нарис історії колонізації Київської землі до к.15 ст. – «Київ та його околиця в історії та пам’ятках», Київ, ДВУ, 1926 р., с. 33 – 79.

[Antonovych V. B.] Змиевы валы в пределах Киевской земли. – КС, 1884 г., № 3, с. 355 – 370.

[Grushevskyj M. S.] Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава Мудрого до к.14 в. – УИ, 1891 г., № 3, с. 1 – 56; № 4, с. 57 – 142; № 6, с. 143 – 224; № 7, с. 225 – 288; № 9, с. 289 – 420; № 10, с. 421 – 466; № 12, с. 467 – 522.

[Grycak P.] Київщина по татарському погромі. – Розбудова держави (Клівленд), 1954 р., № 3, с. 17 – 26.

[Grycak P.] Ще про Київщину після татарського погрому. – Розбудова держави (Клівленд), 1955 р., № 1 (16), с. 17 – 20.

[Klepackyj P. G.] Очерки из истории Киевской земли: литовский период. – Записки Новороссийского университета (Одесса), ист.-филол.ф-т, 1912 г., т. 5, с. 1 – 599.

[Kozubovskyj G. A.] Monety księstwa kijowskiego w 14 w. – Wiadomości numizmatuczne, 1994, t. 38, № 3-4, s. 127 – 134.

[Kozubovskyj G. A.] Київське князівство при Володимирі Ольгердовичі за пам’ятками нумізматики. – «Старожитності південної Русі», Чн., Сіверянська думка, 1993 р., с. 131 – 137.

(1)