Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kyiv palatinate

Also look at:

Geographical objects (13)

Subject: Palatinates of Commonwealth

Bibliographical records (1 – 10 / 76)

List sorting: author, title, A – Z

K. P. Wojewodowie kijowscy w wieku 15 i 16. – PNL, 1879, t. 2, s. 621 – 642.

[Aftanazy R.] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław: 1993, t. 2 = 472 s.; 1993, t. 4 = 547 s.; 1994, t. 5 = 697 s.; 1995, t. 6 = 437 s.; t. 7 = 894 s.; 1996, t. 8 = 453 s.; t. 9 = 444 s.; t. 10 = 573 s.; 1997, t. 11 = 804 s.

[Antonovych V. B.] Некоторые данные о населении Киевской земли в 16 в. – ЧИОНЛ, 1888 г., т. 2, отд. 1, с. 225 – 226.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Belaja O. M.] Джерела з історії грошового обігу Київщини 17 ст. – К.: автореф.к.і.н., 1994 р. – 22 с.

[Bilous A. O.] Органи міського самоврядування на Київщині у 15 – 1 п.17 ст. – «Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування», Рівне, 1993 р., с. 18 – 20.

(1)