Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kalish

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical object: Poland

Bibliographical records (1 – 1 / 1)

List sorting: author, title, A – Z

[Darovskyj R.] Marcin Łubieński SJ (1586 – 1653), profesor filozofii w Kaliszu i Lwowie. – Roczniki wydziału filozoficznego towarzystwa Jezusowego w Kakowie, 1993, t. 4, s. 255 – 266.