Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Jazlivec

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 10 / 23)

List sorting: author, title, A Z

Jazłowiec. Warszawa: 1939.

Szczątki zamku Jazłowca w Galicyi. Przyjaciel ludu, 1837, t. 3, 27, s. 289 290.

Ustawa cechu szewców w Jazłowcu. Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1861, 10, 11.

[Baronch S.] Pamiątki jazłowieckie. Lw.: 1862. 6, 230 s.

[Czolowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. TK, 1892,

[Czolowski A.] Zamek w Jazłowcu. Kuryer literacko-naukowy, 1934, t. 11, 35, s. 2 4.

[Feder M.] Jazłowiec. Nasz kraj, 1906, t. 1, 6, s. 12 14, il.

[Gajda M. P.] , . . Ļ, (5-), 1982 ., . 40 42, 280 282.

[Gerken B. K.] Zamek Jazłowiecki. Studia i materiały do historii i teorii architektury i urbanistyki, Warszawa, 1960, s.

(1)