Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Braclav palatinate

Also look at:

Geographical objects (2): Braclav, Vinnycja

Subject: Palatinates of Commonwealth

Bibliographical records (1 – 10 / 26)

List sorting: author, title, A – Z

[Aftanazy R.] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław: 1993, t. 2 = 472 s.; 1993, t. 4 = 547 s.; 1994, t. 5 = 697 s.; 1995, t. 6 = 437 s.; t. 7 = 894 s.; 1996, t. 8 = 453 s.; t. 9 = 444 s.; t. 10 = 573 s.; 1997, t. 11 = 804 s.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Ivanovskyj J.] Rozmowy o Polskiej Koronie. – Kraków: 1873, t. 1.

[Jakovenko N. M.] Posłowie województw wołyńskiego, kijowskiego o bracławskiego na sejmach Rzeczypospolitej w końcu 16 i w 1 p.17 w. – «Spoleczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493 – 1993)», Warszawa, 1995, s. 88 – 93.

[Jasynskyj M. N.] К истории апелляционных судов в Польше и Литве. – К.: 1899 г., т. 1; 1900 г., т. 2.

[Krykun M. G.] Матеріали шляхетського роду Пісочинських – джерело до історії Брацлавщини останньої чверті 16 – 1 пол. 17 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 418 – 422.

[Krzyżanowski S. F.] Skorowidz miejscowości byłego województwa Bracławskiego. – Kraków: 1869. – 68 s.

(1)