Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Belz palatinate

Also look at:

Geographical object: Belz

Subject: Palatinates of Commonwealth

Bibliographical records (1 – 10 / 15)

List sorting: author, title, A – Z

[Aftanazy R.] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław: 1993, t. 2 = 472 s.; 1993, t. 4 = 547 s.; 1994, t. 5 = 697 s.; 1995, t. 6 = 437 s.; t. 7 = 894 s.; 1996, t. 8 = 453 s.; t. 9 = 444 s.; t. 10 = 573 s.; 1997, t. 11 = 804 s.

[Aftanazy R.] Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa: 1986, t. 1; 1988, t. 5a = 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a = 696 s.; t. 7b = 431 s.; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.; t. 9b = 296 s.; t. 10a = 518 s.; t. 10b = 311 s.; 1993, t. 11a = 717 s.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Bondyra V.] Chronologia sejmików bełskich w dobie saskiej: 1697 – 1763. – Res historica (Lublin), 1999, № 7, s. 99 – 149.

[Dombkovskyj P.] Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełzkiego. – Studią nad historią prawa polskiego, 1921, t. 8, № 1, s.

[Kulakovskyj P. M.] Книги Коронної і Литовської метрик 2 п.17 ст. та проблеми їх публікації. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 120 – 121.

(1)