Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

SKW

Full name: Sztuka kresów wschodnich (Kraków)

1994, vol. 1:

1996, vol. 2:

1998, vol. 3:

1999, vol. 4:

2003, vol. 5:

2006, vol. 6:

Bibliographical records (1 – 10 / 46)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych V. S.] Stan badań nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym 15 – 16 ww. – SKW, 1996, t. 2, s. 29 – 55.

[Betlej A.] Kościoł parafialny w Kąkolnikach. – SKW, 1996, t. 2, s. 213 – 230.

[Betlej A.] Uwagi na temat twórczości Francesca Capponiego. – SKW, 1998, t. 3, s. 193 – 204.

[Brykovskyj R.] Inwentaryzacja kościołów i zabytków sepulkralnych na Pokucie. – SKW, 1996, t. 2, s. 453 – 467.

(1)  2  3  4  5