Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

RP

Full name: Rocznik przemyski

Abstract (in Ukrainian):

ЦНБ: Ж30035

Bibliographical records (1 – 10 / 56)

List sorting: author, title, A – Z

[Bljajer V.] Zakrzacze koło Lańcuta: zaginiona miejscowość z 17 i 18 wieku. – RP, 1997, t. 33, № 3, s. 41 – 50.

[Budzynskyj Z.] Bibliografia zawartości «Rocznika przemyskiego» tt. 1 – 30 za lata 1909 – 1994. – RP, 1994, t. 29-30, s. 883 – 882.

[Budzynskyj Z.] Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1628 roku. – RP, 1996, t. 32, № 1, s. 109 – 124.

[Daleckyj M.] Przemyskie mosty w latach 1772 – 1948. – RP, 1994, t. 29-30, s. 235 – 257.

[Diker Ju.] Górnictwo na Rusi Halickiej w 15 i 16 ww. – RP, 1924, t. 5, s. 1 – 28.

[Dombkovskyj P.] Fryderik Jacimirski, miecznik sanocki: studium historyczno-obyczajowe w 15 w. – RP, 1923, t. 4, s. 68 – 73.

[Fenchak A. S.] Kwestia chronologizacji budowy rotundy św.Mikołaja w Przemyślu. – RP, 1997, t. 33, № 3, s. 121 – 138.

(1)