Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

PNL

Full name: Przewodnik naukowy i literacki

Abstract (in Ukrainian):

ЦНБ: Ж3028

Bibliographical records (1 – 10 / 67)

List sorting: author, title, A – Z

Dokumenty ekonomii samborskiej. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1872,

K. P. Wojewodowie kijowscy w wieku 15 i 16. – PNL, 1879, t. 2, s. 621 – 642.

[Balcer O. M.] Księga kryminalna sanocka 1554 – 1638. – PNL, 1890, t. 18, s.

[Barvinskyj B. O.] Zygmunt Kejstutowicz, książę starodubski. – PNL,

[Begelajzen G.] Rozbiór krytyczny pamiętników Jana Chr.Paska. – PNL, 1884, s. 883 – 898; 988 – 1009; 1152 – 1196.

[Borkovska-Dembinska A.] Borynicze. – PNL, 1872, t. 1, № 1, s. 19 – 29.

[Bostel F.] Ustawa wojenna sejmu lubelskiego r.1506. – PNL, 1888, № 1, s. 60 – 82.

[Bostel F.] Z przeszłości Stryja i starostwa stryjskiego. – PNL, 1886, t. 14, s. 600 – 615; s. 691 – 720.

[Czołowski A.] Z przeszlości Jezupola i okolicy. – PNL, 1889, t. 17, № 9, s. 821 – 835; № 10, s. 923 – 632; № 11, s. 1046 – 1050; № 12, s. 1185 – 1245.

[Dombkovskyj P.] Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce. – PNL, 1918, t. 46, s. 234 – 249.

(1)