Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

PH

Full name: Przegląd historyczny

Bibliographical records (1 – 10 / 68)

List sorting: author, title, A – Z

[Anusik Z.] Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfu podymnego z r.1629. – PH, 1985 r., t. 76, № 2, s. 233 – 253.

[Baranovskyj B.] Geneza sojuzu kozacko-tatarskiego w 1648 r. – PH, 1948, t. 38, № 2, s. 276 – 287.

[Baranovskyj I. T.] Podlasie w przededniu unii lubelskiej. – PH, 1908, № 2, s. 48 – 75.

[Bardach J.] Kronika Macieja Stryjkowskiego i jej rozpowszechnienie w Rosji. – PH, 1967, t. 58, s. 326 – 336.

[Boravskyj P.] O przynależności tatarów hospodarskich do stanu szlacheckiego. – PH, 1989, t. 80, № 2, s. 345 – 358.

[Boravskyj P.] Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwiłłów. – PH, 1992, t. 83, № 1, s. 65 – 81.

[Chaplynskyj V.] Ruchy ludowe w r.1651. – PH, 1953, t. 44, № 1-2, s.

[Dzjubynskyj A.] Drogi handlowe polsko-tureckie w 16 st. – PH, 1965, t. 56, № 2, s. 232 – 259.

[Gavljas S.] Nie masz Rusi w Rusi: w sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w 17 w. – PH, 1986, t. 77, № 2, s. 331 – 351.

[Gerbst S.] Najazd tatarski 1512 r. – PH, 1948, № 2, s.

(1)