Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

KAU

Full name: Kwartalnik architektury i urbanistyki

Abstract (in Ukrainian):

ЦНБ: Ж34380

Bibliographical records (1 – 10 / 39)

List sorting: author, title, A – Z

[Baranovska Z.] Rynek zamojski w 17 w. – KAU, 1967, t. 12, s. 51 – 73.

[Dumala K.] O architekturze Zamościa przed dzewiętnastowieczną przebudową. – KAU, 1971, t. 16, s. 3 – 21.

[Gurak J.] Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny. – KAU, 1987, t. 32, № 1-2, s.

[Jaroshevskyj T. S.] O dwóch grupach polskich rezydencji wiejskich w 2 p.18 w. – KAU, 1966, t. 11, № 2, s. 167 – 191.

[Kadluchka A.] Arsenał zamojski w 16 i 17 w. – KAU, 1980, t. 25, s. 147 – 154.

[Kalynovskyj V.] Miasta polskie w 16 i 1 p.17 ww. – KAU, 1963, № 3-4, s.

[Klimek A.] Rezydencja Jana Zamoyskiego w Zamościu. – KAU, 1980, t. 25, s. 107 – 114.

(1)