Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання науки в Україні

Бібліографічні записи (1 – 10 / 30)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Голеніщев-Кутузов І. М.] Гуманизм у восточных славян: Украина и Белоруссия. – М.: и-во АН СССР, 1963 г. – 94 с.

[Голеніщев-Кутузов І. М.] Украинский и белорусский гуманизм. – Голенищев-Кутузов И.Н. Славянские литературы. – М.: Художественная литература, 1973 г., с.

[Довга Л. М.] Ідеї гуманізму в українському барокко. – «Актуальні проблеми патріотичного та інтернаціонального виховання молоді», Льв., 1989 р., с. 125 – 127.

[Замалеєв О. Ф.] Мыслители Киевской Руси. – К.: Вища школа, 1987 г. – 183 с.

[Ісаєвич Я. Д.] Книгопечатание и развитие науки на Украине в 17 – 18 вв. – «Книга и социальный прогресс», М., 1984 г., с. 49 – 50.

[Кашуба М. В.] Гуманістичні та реформаційні ідеї в Україні 2 п.17 ст. – «Європейське Відродження і українська література 14 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1993 р., с. 57 – 74.

(1)