Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Орден домініканців

Бібліографічні записи (1 – 10 / 73)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Ambona w kościele podominikańskim w Kamieńcu. – Ziemia, 1910, t. 1, № 10, s. 152.

J. W. Kościół oo.dominikanów w Tarnopolu. – Architekt, 1909, t. 10, № 11, s. 197 – 198.

Ks. S. D. Ostatni klasztor oo.dominikanów w Kijowe. – Miesięcznik diecezjalny łucki, 1935, t. 10, № 1, s. 17 – 25.

[Абрагам В.] Lwów: kościół dominikanów. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 12 – 13.

[Баворовський В.] Kościół [oo.dominikanów] w Tarnopolu. – TI, 1868, № 52, s. 301 – 302, il.

[Баронч С.] Archiwum w.w.o.o. dominikanów w Jarosławiu, skreślił S.Barącz. – Kraków: 1887. – 270 s.

[Баронч С.] Dzieje klasztoru oo.dominikanów w Podkamieniu. – Tarnopol: druk.J.Pawłowskiego, 1870. – 348 s.

(1)  2  3  4  5  6  7  8