Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинь

Дивіться також:

Географічні об’єкти (22)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (81 – 90 / 698)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Ауліх В. В.] Древнерусские городища в западной Волыни. – «Археологические открытия 1966 г.», М., 1967 г., с. 249 – 250.

[Афтаназі Р.] Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa: 1986, t. 1; 1988, t. 5a = 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a = 696 s.; t. 7b = 431 s.; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.; t. 9b = 296 s.; t. 10a = 518 s.; t. 10b = 311 s.; 1993, t. 11a = 717 s.

[Бабич Л.] Храми Волині. – Луцьк: 2002 р. – 154 с.

[Бар А.] J.I.Kraszewski na Wołyniu. – RW, 1935, t. 4, s. 38 – 76.

[Баран В. Д.] Ранньосередньовічні пам’ятки України: за матеріалами Прикарпаття і західної Волині. – «Середні віки на Україні», К., Наукова думка, 1973 р., т. 2, с. 5 – 25.

[Баранович О. І.] З історії заселення південної Волині. – ЗапІФВ, 1925 р., т. 6, с.

[Баранович О. І.] Залюднення Волинського воєводства в 1 п.17 ст. – К.: ВУАН, 1930 р. – 156 с.

[Баранович О. І.] Магнатское хозяйство на юге Волыни в 18 веке. – М.: и-во АН СССР, 1955 г. – 184 с.

[Баранович О. І.] Нариси магнатського господарства на півдні Волині у 18 ст. – Студії з історії України науково-дослідної катедри історії України в Києві, 1926 р., т. 1, с. 1 – 90; 1929 р., т. 2, с. 61 – 116.

[Баранович О. І.] Хозяйство фольварка на юге Волыни в 18 в. – Материалы по истории земледелия СССР, 1952 г., т. 1, с. 411 – 458.

[1]  5  6  7  8  (9)  10  11  12  13  14  [+10]