Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинь

Дивіться також:

Географічні об’єкти (22)

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (171 – 180 / 684)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Возняк М. С.] Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. – Льв.: вид. Львівського університету, 1954 р. – 68 с.

[Войтович Л. В.] Волинська земля князівських часів. – «Проблеми історичної географії України», К., Наукова думка, 1991 р., с. 10 – 23.

[Войтович Л. В.] Етнотериторіальна підоснова формування удільних князівств Волинської землі. – Волино-Подільські археологічні студії (Льв.), 1998 р., т. 1, с. 286 – 294.

[Волошиновський І.] Wojwódzwto Wołyńskie w świetle liczb i faktów. – Łuck: 1939.

[Ворончук І. О.] Демографічні наслідки татарського нападу 1617 р. на Краснокорецьку волость Волині. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 229 – 239.

[Ворончук І. О.] До питання про соціально-економіче становище селянства Волині в 1 п.17 ст. – Journal of ukrainian studies, 1992, v. 17, № 1-2, p. 95 – 106.

(18)