Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Общие проблемы истории

Библиографические записи (31 – 40 / 119)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Джираудо Д.] Il nome della cosa: Rus’-Ukraina e dintori. – Letterature di frontiera, 1992, v. 2, № 2, p. 31 – 44.

[Домашовець Г.] Періоди української історії. – Ірвінґтон: в-во Кирило-Мефодіївського братства, 1975 р. – 32 с.

[Донцов Д. И.] Дух нашої давнини. – Прага: 1944 р.

[Дорошенко Д. И.] Що таке історія східної Європи? До питання про розмежування української та російської історії. – УІ, 1982, т. 19, № 1-2, с. 5 – 21; № 3-4, с. 106 – 118; № 5-6, с. 114 – 131.

[Драгоманов М. П.] Пропащий час: Україна під Московським царством (1654 – 1876 рр.). – ПУ, 1991 р., № 1, с. 2 – 7, 63.

[Дубровский В. В.] Найновіша совєтська концепція історії України. – Український збірник (Мюнхен), 1955 р., т. 6, с.

[Зализняк Л. Л.] Україна і Росія: різні історичні долі. – Старожитності, 1991 р., № 10, с. 1, 6 – 8.

[Зализняк Л. Л.] Україна на цивілізаційному роздорожжі. – НЗ Національного університету «Києво-Могилянська академія», культурологія, 1999 р., т. 13, с. 7 – 16.

[Исаевич Я. Д.] Праця Михайла Грушевського про «дві схеми» східноєвропейської історії: історіографічний і політичний контекст. – «Михайло Грушевський і західна Україна», Льв., Світ, 1995 р., с. 83 – 90.

(4)