Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Волынь

Смотрите также:

Географические объекты (22)

Предмет: Части Украины

Библиографические записи (71 – 80 / 667)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Антонович В. Б.] Колдовство: документы, процессы, исследование. – Спб.: 1877 г. – 139 с.

[Антонович П.] Коротенька історія Волині. – Жт.: 1918 р. – 63 с.

[Атаманенко В. Б.] Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів 2 пол.16 ст. – «Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України», Дп., 1995 р., с.

[Бабич Л.] Храми Волині. – Луцьк: 2002 р. – 154 с.

[Бар А.] J.I.Kraszewski na Wołyniu. – RW, 1935, t. 4, s. 38 – 76.

[Баран В. Д.] Ранньосередньовічні пам’ятки України: за матеріалами Прикарпаття і західної Волині. – «Середні віки на Україні», К., Наукова думка, 1973 р., т. 2, с. 5 – 25.

[Баранович А. И.] З історії заселення південної Волині. – ЗапІФВ, 1925 р., т. 6, с.

[Баранович А. И.] Залюднення Волинського воєводства в 1 п.17 ст. – К.: ВУАН, 1930 р. – 156 с.

(8)