Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

St.Bernard's Order

Also look at:

Geographical object: Bernardine Monastery in Lviv

Bibliographical records (1 – 10 / 30)

List sorting: author, title, A – Z

[Baronch S.] Pamiętnik zakonu oo.bernardynów w Polsce. – Lw.: 1874. – 388 s.

[Betlej A.] Kościól oo.bernardynów w Zasławiu. – BHS, 1995, t. 57, № 3-4, s. 353 – 363, 5 il.

[Betlej A.] Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiesznych dziejów artystycznych kościoła i klasztoru oo.bernardynów w Sokalu. – «Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa belskiego», Kraków, 1998, s.

[Bogdzevych P.] Kościół i klasztor oo.bernardynów w Dubnie. – Bohdziewicz P. Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka. – Lublin: 1973, s. 137 – 159.

[Bogdzevych P.] Kościół i klasztor pobernardyński w Dubnie. – Sprawozdania towarzystwa naukowego lwowskiego, 1937, t. 17, № 2, s. 132 – 135.

(1)